FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Hærværk

Hvad er hærværk

Hærværk er ulovligt og kan straffes efter Straffeloven § 291.
Det er hærværk når man ødelægger eller beskadiger ting der tilhører andre, med vilje. Og så er det lige meget hvor lille tingen er, eller om det er på skolen, i toget eller hjemme hos en ven. Husk at hærværk er ulovligt og kan have konsekvenser for dig og andre.

Straffeloven
§ 291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Stk. 3. Forvoldes skaden under de i stk. 2 nævnte omstændigheder af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Hvad er konsekvensen

Hvis du bliver taget i at begå hærværk og det bliver meldt til politiet, vil der højst sandsynligt ske en af to ting: Er du over den kriminelle lavalder (15 år) vil politiet tage kontakt til Sociale myndigheder, her i kommunenen er det rådgivningen der bliver kontaktet. Hvis du er over den kriminelle lavalder, kan du straffes efter loven ligesom voksne. Hærværk straffes med bøde eller fængsel og kommer til at stå på din straffeattest.

Hærværk har altid en konsekvens, det kan godt være at ingen opdage at du havde begået hærværk, men så er der nogen andre der skal betale.

I Lyngby-Taarbæk betaler skoler og institutioner rigtig mange penge til forsikringer, men de dækker ikke alt. Det betyder at vi bruger mange penge på at reperarer og erstatte som vi kunne have brugt til lidt sjover ting.

 

Web: ActOn-CPHLog ind