FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

SSP Udvalget

SSP-udvalget koordinerer den kriminalpræventive indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget varetager de daglige opgaver og gennemfører begrænsede indsatser samt træffer nødvendige hurtige afgørelser.

Udvalget fungerer som et idéudviklingsforum for nye tiltag i forhold til forebyggelse af kriminalitet og misbrug. Sammen har udvalget overblikket over udviklingen hos enkelte unge og udviklingen i kommunen generelt, for derudfra at kunne iværksætte forebyggende og misbrugs- og kriminalitetsbekæmpende tiltag – både her-og-nu og på længere sigt.
SSP-udvalget har kompetencen og ansvaret i forhold til de økonomiske midler afsat på SSP-områdets budget.

Web: ActOn-CPHLog ind