FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

§115 gruppen

I SSP–samarbejdet fungerer §115 gruppen som et hurtigt arbejdende samarbejdsorgan mellem Politiet og Lyngby-Taarbæk Kommune.

SSP- Mandagsgruppen indgår som en central forebyggende del af SSP–samarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Gruppen er et redskab for hele SSP–samarbejdet. Problemstillinger synliggøres hurtigt, hvilket gør det muligt at yde en tidlig koordinerende indsats i det kriminalpræventive arbejde i Lyngby-Taarbæk.

Formålet med §115 gruppen

 • At skabe et samarbejde på tværs mellem Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Social Indsats og Politiet.
 • At yde en hurtig og handlingsorienteret indsats overfor unge, der udviser en bekymrende adfærd i forhold kriminalitet og/eller et skadeligt forbrug af rusmidler.
 • At sikre, at der bliver fulgt op på Efterretnings og Analyse Enheden Analysesektionen(EAE), som sendes til Lyngby Taarbæk Kommune, så der ydes en konkret og relevant indsats.


Målsætninger for §115 gruppen arbejde

 • At gruppen sikrer, at der handles på en sag vedr. målgruppen indenfor en uge. Enten ved hjælp af yderligere oplysninger om de enkelte unge, eller ved at iværksætte en plan for hvilke tiltag, der vurderes nødvendige.

Sammensætning af §115 gruppen

 • Repræsentant fra Forebyggende Sektion, fra Nordsjællands Politi, Station Syd.
 • Repræsentanter fra Center for Social Indsats, Ungegruppen
 • Repræsentanter fra Center for Social Indsats, Modtagelse
 • Repræsentanter fra UU-Nord
 • Repræsentanter fra Jobcenteret
 • SSP konsulenten
  Gruppen kan udvides ad hoc med relevante fagpersoner.

Målgruppe for §115gruppen

 • Børn og unge der er i fare for eller på vej ud i kriminalitet eller misbrug.
 • Børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, der har brug for en hurtig og direkte kontakt på baggrund af oplysninger fra politiets døgnrapport eller via henvendelser fra ssp-netværket om anden bekymring.

Arbejdsopgaver

 • At vurdere kriminalitetstendenserne i Lyngby-Taarbæk Kommune, specielt i forhold til børn og unge.
 • At handle ud fra en vurdering af problemstillingen i de relevante sager.
 • At følge op på og orientere om sager fra ugen før.
 • Gruppen mødes hver mandag kl. 12.00

Kompetence
SSP- Mandagsgruppen har som gruppe ikke en reel samlet beslutningskompetence, udover den kompetence hvert enkelt medlem i forhold til sin arbejdsfunktion er blevet tildelt.

Web: ActOn-CPHLog ind