FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

SSP Netværksgrupperne

Der er etableret 3 SSP netværk. Hvor SSP-kontaktmedarbejderne fra lokalområdet mødes. De forskellige netværk mødes minimun en gang i kvatalet, formålet med netværken er at koorinerer og udvikle lokale forbyggelses tiltag. samt at udvelksle erfaringer. 

Udover Skolernes og klubbernes SSP medarbejder, deltager SSP konsulenten.
Da der pt. kun er en betjent til at dække alle netværk vil det oftest sige, at han kun har mulighed for at deltage i møder når der er konkrete 

På netværksmødetr kan ad hoc invitere relevante samarbejdsparter.

De enkelte SSP-medarbejder mødekadence og mødevarighed tilpasses efter behov dog minimum 4 årlige møder.

SSP medarbejderne

SSP-medarbejderne udpeges af deres lokale daglige leder.
Medarbejderen har til opgave at medvirke til at sikre, at

  • alle børn får undervisning som forebygger misbrug og kriminalitet.
  • følge med i den lokale misbrugs- og kriminalitetsudvikling.
  • indsamle viden om børn og unges muligheder for aktivitet i fritiden.
  • iværksætte information og mødeaktivitet om lokaleområdets problemer/udfordringer.
  • der udøves misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde i distriktets klubber og skoler.
  • deltage i ad hoc-grupper til løsning af konkrete SSP opgaver i forhold til børn og unge samt løbende at formidle information mellem de implicerede parter.

 

Web: ActOn-CPHLog ind