FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

SSP Organisationen

SSP-arbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er politisk organiseret under Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget.

SSP-Lyngby arbejder ud fra en politisk beslutte opgave- og strukturreformen, som blev besluttet tilbage i 2007, SSP organisatorisk flyttet dengang fra det daværende Rådgivningscentret til fritidsområdet for at knytte SSP til normalområdet frem for specialområdet.
Den politiske besluttet SSP- organisering, opgaver og ressourcer kan ses her

SSP-organisationen bygger på ni lokale distrikt grupper, samt SSP-kontaktlærernes og SSP-kontaktpædagogernes interne netværk. Det er distrikterne og de to netværk der fungerer som omdrejningspunkter i kommunens praktiske del af SSP-samarbejdet. Det er på distriktsplan der tales om udviklingen i lokalområdet, om forbyggende foranstaltninger, udveksling af erfaringer og viden samt, hvordan disse områder omsættes i praksis.

Ud over de ni distrikter og distriktsnetværket er samarbejdet organiseret i henholdsvis:

Et SSP-Kredsråd, der fastlægger de overordnede rammer for det kriminalpræventive arbejde i Nordsjællands Politikreds.

Et SSP-Lokalråd, der fastlægger de overordnede rammer og strategierne for indsatsen, overholdelse af de økonomiske og ressourcemæssige rammer og tilser at de foreslåede initiativer bliver udmøntet i praksis.

Et SSP-Udvalg, der koordinerer indsatsen – varetager de daglige opgaver og gennemfører begrænsede indsatser samt træffer nødvendige hurtige afgørelser. SSP-konsulenten sørger for, at SSP-projekterne koordineres, gennemføres og evalueres.

Endeligt er der centralt i SSP–samarbejdet en §115 gruppen, (tidligere SSP-Mandagsgruppen), som er et hurtigt arbejdende samarbejdsorgan mellem Politiet og Lyngby-Taarbæk Kommune.
Web: ActOn-CPHLog ind