FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

SSP Handlingsplan

Med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede handlingsplan fra 2011 er den samlede forebyggende indsats vedrørende børn og unge i Lyngby-Taarbæk kommune i stadigt stigende grad sikret. Generelt holder de unge sig væk fra kriminalitet. Antallet af sigtelser har aldrig været lavere. Også på nationalt plan ses der et fald i antallet af anmeldelser.

Handlingsplanen peger derfor på en række indsatsområder ud fra de udfordringer, der er de tydeligste i Lyngby-Taarbæk Kommune: trygge lokalområder, kriminalitetstruede unge og unges brug af illegale stoffer. Alle indsatser skal ses i forlængelse af det brede, opbyggende og forebyggende arbejde med børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, med fokus på en styrkelse af den generelle indsats på det udøvende niveau. Social pejling tages i brug som metode, med udgangspunkt i ryge- og alkoholvaner hos de unge. Handlingsplanen har dermed også som mål, at understøtte Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi, både via hverdagslivets rammer og via tilbud til borgere med behov for en målrettet indsats.

Handlingsplanen er udarbejdet af SSP-udvalget til implementering i skoleåret 2016/2017 og skoleåret 2017/2018.

Hent handlingsplanen her
 
Web: ActOn-CPHLog ind