FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Mål og Metode

Gadeteamets mål

Gadeteamet udfører opsøgende pædagogisk arbejde blandt børn og unge i det offentlige rum i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder at gadeteamet har til opgave at arbejde opsøgende i forhold til børn og unge der viser tegn på mistrivsel og udvikling i negativ retning eller børn og unge som udviser en bekymrende risikoadfærd.

Medarbejderne i Gadeteamet arbejde med at anvises de unge nye muligheder, i samarbejde med de etableret tilbud så de kan trives i deres ungdomsliv. Samtidig skal Gadeteamsmedarbejderne have en anerkendende og fortrolig tilgang til de unge, så de kan støtte og rådgive dem ud i ungdomslivet. 

Gadeteamet arbejder målrettet gennem:

 • Understøtte kontakten mellem de etablerede tilbud, og de unge der ønsker – men finder det svært - at blive aktive deltagere i fritidstilbud
 • Styrke kontakten mellem målgruppen, og de sociale støttesystemer der findes for udsatte grupper af unge med særlige behov
 • Rådgivning og vejledning, der retter sig mod socialt truede børn og unge der ikke kan eller vil tage del i de eksisterende tilbud
 • Sikrer at den målrettede, pædagogiske og helhedsorienterede indsats samtænkes med allerede eksisterende lokale netværk og sociale, fritids- og uddannelsesmæssige tilbud
 • Tryghedsskabende, synlig og relationsorienteret tilstedeværelse i kommunens offentligerum.

Metode

Gadeplansarbejdet i Lyngby-Tarbæk Kommune bruger en metode som ligner den nationale indsats, med enkelte variationer i forhold til konteksten. Der vil være forskel på faserne og på den måde gadeteamet er til stede i lokalområdet. Målgrupper og problemniveau ændres også fortløbende og det betyder vekslende metoder overfor målgruppen.

Som udgangspunkt arbejder gadeteamet ud fra 6 faser.

 1. Nærområdet og kommunen kortlægges altid som et led i gadeteamets indsats
 2. Tilstedeværelse, rytme og genkendelighed er alfa omega for kontakt til de unge
 3. Kontakt og præsentation. Meget kontekstafhængigt
 4. Opnå tillid og skabe relationer
 5. Rådgivning og vejledning
 6. Konfliktløsning og brobygning

Da gadeteamets medarbejdere rekrutteres fra kommunens folkeskoler og fritids- og ungdomsklubberne, har de unge et forhåndskendskab til gadeteamsmedarbejderne som de møder. Hvilket kan medføre at fase 3 og 4 ofte er overflødige. 

Web: ActOn-CPHLog ind