FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Gadeteamet

Gadeteam2.jpg

HVAD ER GADETEAMET

Gadeteamet søger altid den positive kontakt, og skabe forståelse for dilemmaerne i lokalområderne og ungdomslivets vilkår. Gadeteamet er ikke et vagtværn. Men gennem dialog skaber de tillid og refleksion. gadeteamet forsøger at opsøger unge hvor de er… på gaden, i parker, til arrangementer, og alle andre steder, at unge opholder sig.

Gadeteamet er tillidsvækkende voksne, der ”vil” de unge. Gadeteamet lytter til problemer, råder og vejleder og støtter i svære situationer.

Kort sagt. Gadeteamet er til for de unge og for at skabe trivsel og et trygt ungdomslivet..

HVAD ER OPSØGENDE ARBEJDE

Opsøgende pædagogisk arbejde kan som udgangspunkt beskrives som en uopfordret kontakt fra fx repræsentanter fra kommunale medarbejdere eller repræsentanter fra private foreninger til mennesker, som andre skønner har behov for en pædagogisk kontakt/indsats.

Opsøgende arbejde kan både iværksættes før, under og efter en given situation og kan være akut eller som svar på en stigende bekymring.

Det er vigtigt at skelne mellem opsøgende pædagogiske arbejder og patruljerende vagtværn. Da målet ikke er at forbygge en adfærd, men at opbygge en bedre.

Det pædagogiske opsøgende arbejde, skal gennem kontakten sammen med de unge udvikle alternative handlemønster for de unge i deres eget liv.

KONTAKT

Du kan kontakte Gadeteamet ved at til ssp@ltk.dk eller ved at kontakte Gadeteamets koordinator Sune Høilund.

Web: ActOn-CPHLog ind