FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

SSP Lyngby Taarbæk

SSP-samarbejdet i Lyngby-Taarbæk er et samarbejde mellem Center for uddannelse og pædagogik, Center for Social Indsats og Politi, hvis formål er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.
SSP-samarbejdet arbejder ud fra Det Kriminalpræventive Råds forebyggelsesmodel, der fokusere på tre niveauer, Det opbyggende, Det forebyggende og Det kriminelforebyggende. Dette skal sikre, at børn og unge målrette stimuleres og modtager læring, således at de ikke bliver misbrugere af illegale stoffer, kriminalitet eller får anden skadelig adfærd.
 

Derudover har SSP samarbejdet til formål at opfange signaler om børn og unge der er ude i kriminalitet og misbrug og søge at forhindre yderligere kriminalitet og misbrug via målrettet gennem tre indsatsformer:
 
Den generelle forebyggelsesindsats retter sig mod alle børn og unge i kommunen
  • Formålet er primært at forebygge, dvs. oplyse og vejlede børn og unge således at de fravælger kriminalitet og misbrug som livsstil. Forebyggelse af kriminalitet og misbrug ses i sammenhæng med det alment sundhedsfremmende og pædagogiske arbejde, og der arbejdes således også med at fremme børns og unges trivsel.

  • Den specifikke forebyggelsesindsats retter sig mod grupper af børn og unge, som er udsatte, dvs. kriminalitetstruede eller truet i forhold til et begyndende misbrug. Formålet er at gribe ind og forebygge/hjælpe de unge ud af kriminalitet og misbrug.

  • Den individuelle indsats sker over for den enkelte unge, som har begået kriminalitet eller udvist anden uhensigtsmæssig adfærd, f.eks. et misbrug. Formålet er at forebygge yderligere kriminalitet og misbrug.
Web: ActOn-CPHLog ind