FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Tavshedspligten

Hvad må man sige og til hvem?

I det forbyggende arbejde med børn og unge vil der være et behov for at drøfte enkelte børn og unge med andre fagpersoner. Men i dette tværfaglige samarbejde skal man være opmærksom på, hvad man må sige og hvornår man har tavshedspligt.

Som udgangspunkt kan man altid drøfte et barn eller en ung, hvis der er indhentet et samtykke hos forældre og den unge, eller hvis man drøfter barnet eller den unge anonymt.

Socialministeriet udgav i september 2005 pjecen hvad må du sige? den handler om reglerne for udveksling af oplysninger i det forbyggende samarbejde om børn og unge. Pjecen er blandt andet rettet mod lærere og pædagoger, på skoler og i klubber.

Hvor findes de vigtigste regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger?

Web: ActOn-CPHLog ind