FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Fakta om stoffer

Det er en udbredt opfattelse at størstedelen af de danske unge bruger stoffer.
Sandheden er at de færreste unge prøver stoffer.

Til gengæld er stoffer udbredt over hele landet og kan ikke kun betragtes som et ”storby” fænomen.
Derfor er der også mulighed for unge fra Lyngby-Taarbæk Kommune at skaffe sig stoffer, hvis de vil det.

At forhindre handel med stoffer er en politimæssig opgave – at forhindre at en ung udvikler et stofmisbrug er forældrenes ansvar.
Som fagperson kan du hjælpe forældrene ved at ruste dem bedst muligt.

De personlige og sociale forhold betyder mest for om en ung udvikler stofmisbrug. Derfor er det vigtigt at underette forældre når du er bekymret.

Vigtige risikofaktorer, som man bør være opmærksom på er:

  • Den unge trives dårligt i hverdagen.
  • Den unge pjækker ofte fra skole.
  • Den unge lever tit sit eget liv, uden at forældrene ved hvor og med hvem.
  • Den unge oplever at forældrene har en accepterende holdning over for stoffer – eller er ligeglade.
  • Den unge har venner eller familie som bruger stoffer.

Selvom det langt fra er alle unge, som bruger rusmidler er det vigtigt for forældre at vide noget om stoffer. Så de kan tage snakken, med deres teenager, som en troværdig voksne.

Procentdelen af unge, der har prøvet hash, stiger med alderen. På landsplan er der blandt drengene 21,7 % af de 16-årige og 43,8 % af de 20-årige prøvet at ryge hash. Blandt pigerne er det 23,5 % af de 16-årige og 34,2 % af de 20-årige, der har prøvet hash. Der er flere drenge end piger, der har prøvet hash.
 
Hvordan stoffet virker på den enkelte unge, afhænger af både stof, person og miljø. Det rusmiddel, som de fleste kender er alkohol – og mange har nok erfaret at det virker voldsommere, hvis man er træt, ked af det eller er i en utryg situation. Præcis det samme er gældende for alle andre rusmidler.
Fordi man har prøver et stof, bliver man ikke automatisk misbruger – men risikoen for at udvikle et egentligt misbrug er altid tilstede. En del unge prøver stoffer en enkelt gang eller to – af ungdommelig nysgerrighed. Langt de fleste stopper igen.

Web: ActOn-CPHLog ind