FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Hvad laver dit barn i sommerferien?

06.24.2019

Kære forældre,

Sommerferien står for døren – og forhåbentligt foresætter det dejlige sommervejr.

I SSP-samarbejdet ved vi af erfaring, at mange unge i Lyngby-Taarbæk mødes til sammenkomster i skolegårde, på legepladser og på de grønne områder i kommunen, hvilket de skal have lov til.

Det har unge altid gjort, det gør de også allerede denne sommer og nogle steder har de gjort det i længere tid.

Indimellem oplever vi desværre, at der bliver begået hærværk og at der efterlades store mængder affald – flasker, pizzabakker, papir mv. Ofte medbringes mobile musikanlæg som kan spille højt og længe, hvilket er til gene for omgivelserne. Alt dette medfører, at andre borgere kan opleve de unge som et problem.

Dertil kommer en generel bekymring, når det opleves at der blandt de unge kan forekomme indtagelse af store mængder alkohol og i nogle tilfælde også brug af euforiserende stoffer, primært hash.

SSP-Lyngby Taarbæks opsøgende gadeteam er på gaden og taler blandt andet med de unge om ovenstående. Vi kan dog ikke være alle steder og tage snakken med alle unge.

Så er du forældre til en teenager som er ude om aftenen, vil vi gerne opfordre til, at I også tager snakken om adfærd i det offentlige rum derhjemme.

Det kan du gøre som forældre:

 • Lav klare aftaler med din teenager om, hvad man må og ikke må

 • Drøft med din teenager, hvordan man bruger det offentlige rum på en respektfuld måde

 • Overvej om din teenager må indtage alkohol og deltage i arrangementer, hvor der ingen voksne er

 • Hent og bring evt. din teenager, så du selv kan danne dig et indtryk af sammenkomsterne

 • Udveksl mobilnumre med din teenagers nærmeste venner og forklar hvorfor

 • Tal evt. med vennernes forældre og lav evt. fælles aftaler 

  Vigtige kontaktpersoner

 • Ved akutte problematikker ringes til politiet på 114 – ved overhængende livsfare 112

 • SSP-konsulenterne i Lyngby-Taarbæk kan kontaktes i kommunens åbningstid på 45973095 eller på mail ssp@ltk.dk

 • Appen Politi - er dansk politis officielle app for hele landet. Her kan du tippe dit lokale politi om blandt andet hærværk og utryghedsskabende adfærd

 • Appen Tip Kommunen – med denne app kan du tippe kommunen om fejl og mangler, eller steder der har været udsat for hærværk, svineri eller andet.

  Derudover kan den lokale Fritids- og Ungdomsklub kontaktes, da de kender de unge i området rigtigt godt.

  Vi ønsker at se glade, unge mennesker, der bruge vores dejlige udearealer vi har her i Lyngby-Taarbæk - unge der trives og hygger sig og ikke har en adfærd som skader dem selv eller skræmmer og ødelægger det for andre. Så kære forældre: "Hvad laver dit barn i sommerferien - husk at du som forældre har ansvaret".

  Rigtig god sommer

  Mange Sommerhilsner

  SSP-Konsulenter
  Pernille og Sune

Hvis du har spørgsmål eller synes, der er ting vi bør vide kan SSP i Lyngby-Taarbæk kontaktes hele sommeren på mail ssp@ltk.dk, på facebook Ssp Lyngby og på tlf. i dagtimerne på 45973095.

unge_i_sommerlandet.PNG

Sidste skoledag 2019

03.01.2019

Sidste skoledag er elevernes farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af deres liv. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag bliver en positiv oplevelse, og en god dag at se tilbage på.  Det har stor betydning for dagens udfald, hvordan den bliver planlagt. SSP-Lyngby har derfor lavet en række anbefalinger til afviklingen af sidste skoledag. Anbefalingerne kan ses i pjecen fra 2017”GODE RÅD til forældre om SIDSTE SKOLEDAG

Grundet tidligere års erfaringer, udarbejdede Naturstyrelsen sidste år et sæt gode råd og anvisninger i forhold til brug af skoven på sidste skoledag. Råd og anvisninger som også skal huskes når man starter i gymnasiet efter sommerferien og skal på introskovtur.
Se Naturstyrelsens gode råd og anvisninger her
Gennem de sidste par år har Naturstyrelsen, i samarbejde med politiet, køret nultolerance overfor unge som  benytter musikanlæg/højtaleranlæg i naturen. Brug af større anlæg vil om nødvendigt blive konfiskeret af politiet.

Blå Mandag

02.05.2019

På Blå Mandag har de unge ofte mange penge og dyre gaver som smartphones eller tablets på sig. Og uden voksne opsyn kan de unge være oplagte ofre for overfald og tyveri.
I Lyngby-Taarbæk anbefales forældre at lave en fælles planlægning af blå mandag, da det kan være med til at forebygge ubehagelige episoder og i stedet give de unge konfirmander en god dag.

I forbindelsen med konfirmationen har det været en tradition, at konfirmander fra Lyngby-Taarbæk og det øvrige storkøbenhavnske område, tager på Dyrehavsbakken, Kongenshave eller Tivoli for at hygge sig med klassekammeraterne og andre venner i forbindelse med afholdelse af Blå Mandage.  Men der er også mange forældre som planlægger en dag med de unge.

I den forbindelse har SSP-Lyngby udarbejdet en pjece "GODE RÅD til elever og forældre BLÅ MANDAG", som navnet siger, indeholder pjecen gode råd til forældre og konfirmanderne i forbindelse med blå mandag.

Gode råd om fyrværkeri

11.01.2018

Fyrværkeri er festligt og fornøjeligt, men også farligt - det viser statistikkerne. Fyrværkeri kampagnen i Danmark har en hjemmeside Fyrværkeri.dk, som er et kig værd her op til nytår.

NYTAAR2.JPG

På siden får du blandt andet gode råd og tankevækkende historier. Du kan bruge siden til at finde mere information og kontakt til dem, der ved noget om fyrværkeri.

Seks gode råd

Hvis du følger Fyrværkeri.dk og deres seks gode råd nedenfor, er risikoen ved at fyre krudt af langt mindre. Men selvfølgelig bør du altid bruge din sunde fornuft, følge brugsanvisningen og holde dig ædru, når du skal fyre krudt af.

 • Brug beskyttelsesbriller
 • Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri   
 • Hold ikke fyrværkeri i hånden
 • Kast aldrig med fyrværkeri
 • Gå aldrig tilbage til en fuser
 • Brug en pose til fyrværkeriet

Med disse gode råd ønsker SSP-Lyngby alle en god december og et GODT NYTÅR.

Ny SSP konsulent

04.02.2018

Det er politisk besluttet at udvide området til blandet andet også at omfatte 18+, er der bevilget midler til en opkvalificering på en ekstra konsulent, der skal varetage arbejdet sammen med den nuværende SSP-konsukent Sune Høilund.

Den nye konsulent hedder Pernille Bitsch. Pernille har en baggrund i politiet og kommer fra en stilling som projektleder/konsulent hos National Efterforskningscenter i Rigspolitiet. Hun er uddannet politibetjent og har i sin tid der været i forskellige afdelinger i politiet, herunder forebyggelse, beredskabet (kørende patrujle) og efterforskning og efterretning.   

Pernille starter 01.05.2018.

Lad være med at dele

01.29.2018

Flere end 1.000 personer - flest unge under 18år - er sigtet for at dele en video med børneporno. Blandt de sigtet er der også unge fra Lyngby-Taarbæk.

Udover at det har voldsomme konsekvenser for offeret i den delte video, kan det også få vidtrækkende konsekvenser for dem, som deler. Læs mere om ulovlig deling på DKR hjemmeside, og se deres gode råd til forældre og fagfolk.

 
Har du brug for råd og vejledning i forhold til den konkrete sag kan SSP Sune Høilund kontakte ved at ringe til SSP-Lyngby.

SSP Rådgivning

06.11.2018

Den anonyme åbne rådgivning i SSP på Vandværket hver mandag lukker ned fra uge 27. Mandag den 25. juni 2018 er således sidste det er muligt at møde op på Vandværket. 

Fremover bliver det istedet muligt at kontakte SSP konsulenterne (tlf. sms eller mail) og aftale en tid hvor vi kan mødes og snakke sammen. Det er også muligt at få rådgivning over telefonen.

Hensigten med rådgivningen er stadigvæk at yde uforpligtende og forebyggende hjælp til unge, deres forældre og fagpersoner der har med de unge at gøre. Håbet er, at mange udfordringer kan afhjælpes gennem solid rådgivning, inden de vokser sig store. Hvis udfordringerne er for omfattende for den åbne rådgivning eller der kræves en særlig indsats og specialviden, henviser vi til rette indsats og evt. fagcentre i kommunen.

SSP konsulenterne kan kontaktes på:

Sune Høilund:   mob, 40 32 70 07

Pernille Bitsch:  mob, 40 41 47 98

Mail: ssp@ltk.dk

D:R:U:G:S

11.03.2017

I perioden november til januar gennemfører ACT ON !T flere forstillinger for kommunens 9.klasser og på flere ungdomsuddannelser.

Hvis du som ung, efter at have set forstillinge, tænker at du har brug for at tale med nogen om dit forbrug af hash eller andre rusmidler, ellerl kender en ven som har brug for hjælp. Er du velkommen til at kontakte eller komme forbi vores rådgivning.

Kontakt & Åbningstid

Vandværket
Gammel Lundtoftevej 9A
2800 Lyngby

Hver mandag kl.15-18
Lukket helligdage og skoleferier

Du kan også mail på ssp@ltk.dk eller ringe til SSP-Lyngby på 45973095 og lave en aftale.

Forældrefiduser til indskolingen

08.08.2017

Sæt forældresamarbejdet godt i gang med materialer til forældremødet i indskolingen.

Skoler, som sætter forældrene i gang med at samarbejde allerede i indskolingen, kan skabe en klassekultur med et godt fællesskab, hvor alle børn trives. Et godt klassefællesskab, giver god trivsel i skolen og er med til at forebygge problemer for børn og unge senere i skoletiden. Det gælder også problemer med kriminalitet og forbrug af rusmidler.

Hvis du vil vide mere om Forældrefiduser kan du besøge dem på Facebook eller på Forældrefiduser.dk

Foraeldrefiduser.jpg

Rådgivningen er tilbage til juli

01.01.2017

SSP-Lyngbys anomyme rådgivning på Vandværket holder lukket i foråret 2017.

Fra juni 2017 vil SSP-Lyngby igen tilbyde anonym åben rådgivning og vejledning for de unge i Lyngby-Taarbæk.

I perioden indtil juli henviser vi til Lyngby-Taarbæk Kommunes åbne rådgivningstilbud til børn, unge og forældre.

Stadsbiblioteket i Lyngby (på 1. sal over Stadscafeen)
Lyngby Hovedgade 28
hver torsdag kl. 16-18
Lukket helligdage og skoleferier

Ny SSP Handlingsplan

06.24.2016

Med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede handlingsplan fra 2011 er den samlede forebyggende indsats vedrørende børn og unge i Lyngby-Taarbæk kommune i stadigt stigende grad sikret. Generelt holder de unge sig væk fra kriminalitet. Antallet af sigtelser har aldrig været lavere. Også på nationalt plan ses der et fald i antallet af anmeldelser. Der er i alle kommuner etableret lokalråd, hvor den kriminalitetsforebyggende indsats koordineres mellem kommuner og politi. For at sikre en klar og præcis beskrivelse af udfordringerne på det kriminalitetsforebyggende område, er det i Lokalrådet for Lyngby-Taarbæk Kommune aftalt, at der udarbejdes en handlingsplan for SSP–arbejdet.

Handlingsplanen er udarbejdet af SSP-udvalget til implementering i skoleåret 2016/2017 og skoleåret 2017/2018

 Handlingsplan_16-18.jpg

 

SSP i øjenhøjde

03.18.2016

SSP-Lyngbys anomyme rådgivning på Vandværket, flytter fra mandage til torsdage fra 1.april.

SSP-Lyngby tilbyder anonym åben rådgivning og vejledning for unge fra Lyngby-Taarbæk, blandt andet om stof-/alkoholmisbrug og kriminalitet. Men også meget andet.
Rådgivningen varetages i øjeblikket af SSP-konsulent Sune Høilund, som vil værre i Vandværket fra 15.00-18.00. tidligere var rådgivningen åben om mandagen, men fra 1.april bliver det torsdage. 

Vandværket ligger på Gammel Lundtoftevej 9A

Hensigten med rådgivningen er først og fremmest at give et hjælpetilbud, der er uforpligtende og forebyggende. Håbet er, at mange problemer kan afhjælpes gennem god rådgivning, inden de vokser sig store. Hvis problemet er for omfattende for den åbne rådgivning, eller hvis det kræver en yderlig specialviden, som vi ikke har, rådgiver vi om, hvor man så kan gå hen.

Du er velkommen til at møde op, og du må gerne tage en ven med. Der skal ikke bestilles tid. men ud er velkommen til at ringe først på 40327007

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

12.01.2016

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING er en del af en Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne Fuld af liv, der skal bidrage til at udskyde alkoholdebuten, nedsætte forbruget og skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING er et fleksibelt materiale, hvor elementerne kan bruges særskilt eller samlet til forældremøder, hvor alkohol er på dagsorden.

Materialet kan bruges af klasselæreren, SSP-kontaktlæreren, SSP-kontaktpædagogen eller andre, som har en dialog med forældre om unge og alkohol f.eks. på forældremøder i 7.-9. klasse.

Materialet er gratis og består bl.a. af:

 • En kort film, faktaark og debat- & dilemmakort
 • En skabelon til klassens fælles alkoholaftale
 • En Power Point præsentation om forældre, unge og alkohol
 • En kort lærervejledning, som guider underviseren gennem brug af materialet

 Materialet kan downloades på http://www.fuldafliv.dk/undervisere

Færre 15-16 årige eksperimenterer med stoffer

11.19.2015

Stadig færre unge 15-16 årige eksperimenterer med stoffer som hash, amfetamin og ecstasy. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark og den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9.-klasse-elever i Danmark.   I 2015 har næste 9 ud af 10 af de unge 15-16 årige, har ikke prøvet at ryge hash, det er svarende til 87 procent.

5 procent af de 15-16 årige har prøvet at ryge hash indenfor den sidste måned. Det er stadig et højt niveau, men også for hash er der tale om et klart fald blandt de helt unge sammenlignet med 2011.

Du kan læse hele årsrapporten på Sundhedsstyrrelsens hjemmeside

Særlige regler om private straffeattester for unge under 18 år

10.01.2015

Der gælder særlige regler om private straffeattester for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år, reglen har været gældenden siden april 2011. Formålet med ordningen er at undgå, at unge ikke ”stemples” som kriminelle i videre omfang end nødvendigt.

Den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse, der er begået før det fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Ordningen kaldes betinget notering.

Ikke nye strafbare forhold inden for tre år
Hvis der ikke begås et nyt strafbart forhold inden for tre år fra den første afgørelse, kommer den første afgørelse ikke til at fremgå af straffeattesten.

Nye strafbare forhold inden for tre år
Hvis der inden for en periode på tre år fra den første afgørelse begås et nyt strafbart forhold, der efter de almindelige regler vil fremgå af straffeattesten, vil den første afgørelse også komme til at fremgå af straffeattesten. Man siger, at den betingede notering ”vågner op”.

Ubetinget frihedsstraf mm.
Ordningen gælder ikke i sager, hvor der er idømt en ubetinget frihedsstraf, en ungdomssanktion (straffelovens § 74a) eller en behandlingsdom (retsfølge efter straffelovens §§ 68-70). Dommen fremgår af straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse. 

Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på den private straffeattest - heller ikke hvis det ikke er den første strafferetlige afgørelse.

Kriminaliteten er på det laveste niveau i ni år.

01.07.2015

Ny undersøgelse af, hvor udsatte danskerne er for kriminalitet, viser, at kriminaliteten er på det laveste niveau i ni år.

Kriminaliteten rasler ned. I 2013 var 15 % udsat for enten vold, tyveri og/eller hærværk og det laveste målte niveau siden 2005, hvor den første undersøgelse Udsathed for vold og andre former for kriminalitet blev lavet.

Offerundersøgelsen for 2013 er foretaget af Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Universitet og Det Kriminalpræventive Råd (DKR). Og indfanger dermed også den kriminalitet, der ikke bliver anmeldt til politiet.

Undersøgelsen bekræfter det fald, der også er i antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser. En ny opgørelse fra Danmarks Statistik for 2013 viser, at antallet af anmeldelser i 2013 var faldet for fjerde år i træk.

Offerundersøgelsen kan hentes på DKR´s hjemmeside.

Bekymringen for kriminalitet falder

01.23.2014

Justitsminsteriet har udarbejdet en ny rapport, som kortlægger udviklingen i danskernes bekymring for vold og kriminalitet fra 1985 frem til i dag.

I rapporten fremgår det at tre ud af fire danskere ikke bekymrer sig meget for vold og kriminalitet. Og hver femte bekymrer sig slet ikke.
Det betyder således at andelen af danskere, der bekymrer sig meget for disse emner, i dag den næst laveste, siden man begyndte at gøre tallet op for 28 år siden.

Som noget nyt i 2013 var gruppen af danskere, der kun bekymrer sig lidt eller slet ikke for vold og kriminalitet, desuden større end gruppen, der bekymrer sig en del eller meget. Det er første gang, det er sket.
Læs rapporten her

Rekordlavt antal domme mod unge

11.15.2013

Antallet af børn og unge, der findes skyldige i at have begået røveri, biltyveri og vold er det laveste i ti år, viser en ny rapport fra Justitsministeriet. Den kortlægger kriminalitetsudviklingen i forskellige aldersgrupper siden 2003.

Sammenlignet med for ti år siden er danske unge i dag markant mere lovlydige, viser en ny opgørelse fra Justitsministeriet. I 2003 blev 25 ud af 1000 unge under 18 fundet skyldige i at have overtrådt straffeloven. I 2012 lå tallet på 17 – det laveste niveau i ti år. Det svarer til et fald på 32 procent.
Til sammenligning ligger antallet af personer over 21 år, der findes skyldige i straffelovsovertrædelser, nogenlunde konstant, mens tendensen for de 18-20-årige også har været faldende i de seneste år.

Forskel mellem piger og drenge udjævnes
Rapporten viser også, at forskellen mellem piger og drenge er ved at blive udjævnet. Mens der for ti år siden var omkring 4 gange så mange drenge som piger, der blev fundet skyldige i at have overtrådt straffeloven, er det i dag kun godt dobbelt så mange. Denne udvikling skyldes først og fremmest, at faldet i ungdomskriminaliteten er betydeligt større for drengenes end for pigernes vedkommende.

Hele rapporten kan læses på Justitsminsteriets hjemmeside.

God råd til forældre

11.18.2013

I denne sæson spiller Lyngby Boldklub i 1.division, og derfor er det meget længe siden, at der har været afviklet de såkaldte ”højrisikokampe” på Lyngby Stadion, men Lyngby Boldklub har haft succes i pokalturneringen, og d. 4. december møder klubben FCK, og i den forbindelse vil vi i SSP-Lyngby gerne informere forældre om forholdene omkring fodboldkampene, samt give et par gode råd, til dem som skal på stadion.

Gode råd til børn, unge og forældre

 • Børn og unge bør følges med en ansvarlig voksen til og fra stadion.
 • Tænk over hvad du råber og hvilke sange, der synges med på. Visse sange kan provokere andre fans.
 • Følg altid klubbernes, vagternes og politiets anvisninger.


Følges disse enkle forholdsregler venter der forhåbentlig mange gode timer med Lyngby i Superligaen på de danske stadions.

Generelt er danske fodboldkampe meget fredsommelige, og derfor er der ikke grund til bekymring over at sende sin søn eller datter til bold på Lyngby Stadion.
Lyngby Boldklub A/S samarbejder med politiet omkring sikkerheden på Stadion, hvor der typisk kommer 1000-4000 tilskuere til hjemmekampe.

I Lyngby og i de fleste andre Superligaklubber er der nogle fangrupperinger, som er ude på ballade.
I Lyngby drejer det sig om en relativ lille gruppe hovedsagligt bestående af voksne mennesker, men der er også unge under 18 år, som følger denne gruppe.
Gruppen er som oftest iført almindeligt pænt tøj og sjældent iført fodboldtrøjer og kan derfor være svære at genkende, når man går til og fra fodbold. Fælles for grupperingerne er, at de gerne vil i konfrontation med andre.
Generelt kan man undgå kontakt med disse grupper, hvis man opfører sig stille og roligt, og følger vagternes og politiets anvisninger.

Lyngby Boldklub inddeler kampene i samråd med politiet, i højrisikokampe og almindelige kampe. For Lyngbys vedkommende er kampene mod blandt andre FCK højrisikokampe.
Ved disse højrisikokampe vil adgangsforholdene til Lyngby Stadion være anderledes end normalt. Lyngby Boldklub opfordrer derfor til, at man holder sig opdateret via Lyngby Boldklubs hjemmeside. Normalt skal FCK fans benytte indgang A, Lyngby fans skal benytte indgang C og gå ind og ud ved indgangen fra Lundtoftevej (kolonihaverne).

I sidste sæson blev de fleste af Lyngbys hjemmekampe afviklet fuldstændig fredsommeligt. Men i tidligere sæsoner, i forbindelse med enkelte højrisikokampe - var der før og efter en del ballade. Til disse kampe var der flere børn og unge, der var alene til fodbold.
Det er selvfølgelig ubehageligt at overvære balladen. Derfor er det vores klare anbefaling, at børn og unge er i følge med voksne til disse højrisikokampe. Det gælder både på Lyngby Stadion og til udebanekampe.

Flertallet af Lyngbys fans er meget fornuftige og der bliver fra Lyngby Boldklub A/S og politiets side gjort meget for sikkerheden til kampene. Ligesom der bliver gjort meget fra SSP-samarbejdets side for at forhindre, at unge bliver en del af disse uheldige grupperinger, men i sidste ende er det jer forældre, der har ansvaret for at tale med jeres børn og unge om, hvordan man går til fodbold.

Med disse råd ønsker SSP alle en god fodboldkamp.

Web: ActOn-CPHLog ind