FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Gode Råd om Online Unge

Børn og unge kaster sig med begejstring ud i internettets virvar af sjov, viden og spil som en naturlig del af hverdagen. De surfer, linker, twitter, får venner, downloader spil, billeder, programmer, musik, og de skaffer sig de informationer, de har brug for. Samtidigt med at mobilen er i hånden og aktivt skal bindes sammen og holder den unge opdateret.
Men selvom børnene er hjemmevant online, betyder det ikke, at de ikke har brug for de voksne. De har måske nok de tekniske færdigheder, men når det kommer til at få udviklet de sociale og etiske kompetencer, så kan de stadig have brug for hjælp og støtte fra en voksen.

Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet en håndborg "DIT BARNS SOCIALE LIV PÅ NET OG MOBIL - Hvad er din rolle som forældre". Håndbogen er fr 2012 og her får du svar på hvordan unge bruger medier, og hvad du som forældre skal være opmærksom på, samt hvordan du får en god dialog i gang med dit barn.
Håndbogen kan hentes her.

Medierådet

Medierådet har også lavet følger 10 gode råd til, hvordan du som forældre lærer børn færdselsreglerne på internettet og mobiltelefonen.

ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken.

TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger mobilen. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende.

ORIENTER dig og følg med. Besøg de sider, de unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud af,hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier.

UNDGÅ forbud – sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv. Og lav den gerne i fællesskab med børnene.

HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af.

LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.

 REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovlig download af musik og film, identitetstyveri eller hacking.

UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer.

LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor.

BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke sættes rigtigt op og målrettes den rigtige aldersgruppe. Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt i at indstille filtrene.

Kilde: Medierådet for børn og unge´s pjece Mor, jeg vil også ha´ en mobil!

Som forælder til et barn der bruger internettet, er det vigtigt at sørge for, at barnet ved, hvordan man skal opføre sig på nettet. Men mindst lige så vigtigt er det, at man som forældre sikrer sig, at barnet ved, hvordan det beskytter sig selv. Hjælp dit barn med at sætte grænser.

Lær dit barn SMART reglerne på nettet.

 • Sæt grænsen
  Husk, at det er dig, der sætter grænsen. Luk og sluk, når du føler din grænse. 
 • Mød ikke en net-kontakt alene
  Du skal give en voksne, du stoler på besked, hvis du skal mødes med en fra nettet. Aftal at mødes om dagen på et sted, hvor der er andre mennesker. Gå aldrig alene.
 • Anmeld og blokér
  Reager, hvis en situation er ubehagelig. Husk, at gemme beviserne, hvis du modtager beskeder. Så er det letter for de voksne at hjælpe.
 • Respektér andre
  Respekter andre, det giver respekt og rigtige venner.
 • Tal med en du stoler på
  Husk, det hjælper altid at tale med en, hvis du har oplevet noget ubehageligt.

Lær dit barn ikke at udlevere oplysninger som:

 • Navn og cpr nummer.
 • E-mail - lær barnet aldrig at afgive deres e-mailadresse til ukendte eller på ukendte Websteder
 • Telefonnummer og adresse

Chat:

Accepter barnets rollespil i chatrum - det er både sjovt og udviklende
Lær barnet aldrig at give fulde navn, adresse, tlf.nr., e-mail m.v. til en chat-ven
Lær barnet om risikoen ved at udlevere personoplysninger
Prøv at chatte selv - få hjælp af dit barn!
Lær barnet om etik og moral - især at de bruger et acceptabelt sprog og behandler andre respektfuldt på nettet.

For mere infomation omkring sms & chat se sikkerchat hjemmesiden.

www.sikkerchat.dk eller medierådet


Spørg om lov

Det er vigtigt at børn og unge lærer at tænke over hvilke billeder de skal lægger op på diverse sociale medier, og ikke mindst hvilke de ikke skal! Derfor er det en god ide at tale med sine børn om hvor grænsen går.
En god aftale er at man skal spørge om, hvad man må offentliggøre.
Husk at regler gælder begge veje. Børn og unge bør også selv bestemme, hvad der findes af billeder af dem på nettet.
Forældre som lægger billeder af deres ”små” børn på nettet, glemmer måske at billederne bliver en del af barnets digitale liv i mange år. Det er nærmest umuligt at få fjernet ting, der først er spredt.

 • Hvis man tager billeder uden tilladelse, som er krænkende eller udstiller private forhold, viser dem til andre, lægger dem ud på nettet eller videresender dem pr. mobiltelefon, risikerer man at overtræde straffelovens § 264d..

Facebook:

For mere om sikkerhed på Facebook se mere på Facebook sikkerhedscenter.

Web: ActOn-CPHLog ind