FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

GODE RÅD TIL FORÆLDRE OM SIDSTE SKOLEDAG

Sidste skoledag er elevernes farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af deres liv. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag bliver en positiv oplevelse, og en god dag at se tilbage på.  
Det har stor betydning for dagens udfald, hvordan den bliver planlagt. SSP-Lyngby har derfor lavet en række anbefalinger til afviklingen af sidste skoledag.

Er det første gang man har en ung som afslutter skolen er det de færreste forældre som har viden om, hvordan denne dag kan afvikles, hvorimod den unge har store forventning til dagen og flere forventer at der skal ske rigtig mange ting, kombineret med at de vil have lov til at drikke alkohol.

Skolerne har alle forskellige traditioner for sidste skoledag, men når aktiviteterne på skolen er slut er ansvaret for sidste skoledag elevernes og forældrenes.

SSP-Lyngby har samlet de gode råd og erfaringer, så I som forældre kan være med til at give jeres unge en sidste skoledag som bliver en positiv oplevelse, og en god dag at se tilbage på.

SSP-Lyngby anbefaler:

At eleverne så vidt muligt undgår alkohol hele dagen.
Ikke alle elever har samme erfaring med alkohol og de færreste elever er vant til at drikke over længe tid og kan blive overrasket over virkningen.

At eleverne altid kan komme i kontakt med sine forældre.
Det er en god ide at den unge altid kan komme i kontakt med jer, hvis der skulle opstå en uventet/ubehagelig situation.

At der er en kendt voksen/forældre til stede.
Uanset hvor der holdes fest anbefaler vi, at der er voksne til stede i periferien, i tilfælde af, at det uventede sker.

Lukkede fester
Denne aften er muligvis den sidste dag hele klassen er samlet og de unge siger farvel til deres egen klasse. Gæster udefra kan have en anden dagsorden med at deltage.
Her kan forældre hjælpe med at sortere lidt i gæstelisten. Facebook og SMS-beskeder kan hurtigt udvide antallet af gæster, og det er svært for en ung at afvise eller styre adgangen til en fest.

Afhentning
Vi anbefaler at I aftaler, hvordan de unge kommer sikkert hjem. Det er vigtigt, at de enten følges med kammeraterne eller bliver hentet af forældrene.

Forslag til et program for dagen.

Klokken 7.00 spiser eleverne morgenmad samlet privat eller på skolen. (selvfølgeligt uden alkohol)
Fra cirka kl. 8.15 og frem til cirka kl. 14 er der program på de forskellige skoler.
Inden eleverne forlader skolen, mødes de af forældre med lækre sandwich og “tvungen kildevand”, alle skal drikke vand inden de tager i Ulvedalene.
Cirka kl. 14.30-17.00 er flere af eleverne på Bakken og i Dyrehaven, og vi opfordrer forældre til at tage derud forbi. Det er en god ide at de unge altid kan komme i kontakt med jer voksne, hvis der skulle opstå en uventet/ubehagelig situation.
Omkring kl. 17.30 tager/ hentes eleveren igen “hjem til” lokalområdet til lukket private klasse-fester, hvor der er et par forældre tilstede. Engang efter midnat er mange elever trætte og roen sænker sig.

SSP-Lyngby har gode erfaringer med dette program, og ved af erfaring at eleverne og forældre har været glade for denne model.
I forbindelse med dette program har forældre til afsluttende elever været glade for at få informationer om:

  • At der ofte samles omkring 1000 unge ude i Dyrehaven, fra flere kommuner. Der bliver drukket store mængder af alkohol i skoven.
  • At det er nødvendigt at indkalde ekstra mange samaritter og politibetjente til at være på Bakken.
  • At mængden af ballade stiger betydeligt efter kl.19, hvor det er de rastløse, som er tilbage, oftest unge der har haft sidste skoledag flere år tidligere.
  • At SSP-Lyngby gerne vil undgå, at de unge skal af sted til de “kommercielle storfester” som afvikles rundt omkring i Lyngby og omegn med dyre indgange, store dørmænd og et meget afslappet forhold til alkoholudskænkning.


Henvendelse angående sidste skole kan ske til SSP-Lyngby

Web: ActOn-CPHLog ind