FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Gode råd til Forældre

Det er afgørende, at de voksne er enige om, hvilken holdning, der skal meldes ud. Selvfølgeligt kan det godt være, at der er uenighed de voksne imellem, men det, der siges til den unge, skal være tydeligt og signalere enighed.
Når den unge gerne vil have svar på her og nu, og I som forældre ikke har haft mulighed for at tale det igennem. Så fortæl at I lige skal have talt om det, før I kan komme med et svar. Det er bedre end I giver et ”hovsa”-svar, som I fortryder.
Hvis I har givet for meget snor, så husk at forældre godt kan blive klogere!
Det kan godt være, at I har givet lov til noget én gang, men efter at have tænkt jer yderligere om, så har I ændret mening – og så kan det være, at der bliver strammet op på en aftale. Og det må man godt, når der er en god grund.

Alle de andre må!!

Det passer som regel ikke. Det er ofte dem, der råber højst, blandt de unge, som sætter dagsordenen blandt kammeraterne og de er ikke alle de andre. Men udryddes denne misforståelse ikke, bliver det til reglerne frem for undtagelse.
Et af de bedste redskaber til at udrydde disse misforståelser er ved, at forældre taler sammen. Bed om telefonnumre på et par af dem der må, eller spørg de andre unge, der kommer i hjemmet – det plejer at udrydde misforståelser og gøre videre diskussion overflødig.

Brug de andre forældre

Trygge forældre giver trygge unge: Hvis de unge ved, at de voksne ved, så er der intet at skjule. Og så kan man altid komme også spørger om hjælp uden at skulle lave en løgn.

  • Lav et forældrenetværk! Udveksl telefonnumre og aftal, at det er i orden at kontakte hinanden, hvis der er noget, man undrer sig over.
  • At de voksne snakker sammen gør, at de unge er mere trygge, når de kommer ud blandt kammeraterne, da de ved, hvad holdningen er og har fået den diskuteret.

Aftaler forældre imellem

Det er jo en god ting! Forældre kan hurtigt blive enige om, at lave aftaler og regler.
Ufordringen er når hverdagen og virkeligheden indhenter aftalen.
Så lad være med at lave aftale om noget, som I ved i kan holde måneden ud.
Men tag altid snakken, det er vigtigt at I har fået udvekslet holdninger og erfaringer, så kan man blive bekræftet i det, I måske har tænkt i forvejen.
Og så er det lettere at kontakte hinanden, hvis man kommer i tvivl om noget.

Aftaler imellem barn og voksne

En aftale mellem forældre er en god ting, men aftaler mellem unge og deres forældre en rigtig god ting.
Som forælder bør man være opmærksom på, at en aftale har to parter: Den unge og forældrene.
Det er vigtigt, at de unge mærker, at man som voksen har tillid til de aftaler, man har indgået, og at man respekterer dem! Hvis man får mistanke om, at ens aftaler bliver brudt, er det ligeså vigtigt, at man reagerer. Check det for eksempel ved at ringe til de andre forældre. Det er ikke at have mistillid, at man tjekker op - det betyder bare, at man ikke er ligeglad.
Viser det sig, at ens barn har brudt aftalen, bør man reagere og det kan have en konsekvens for en periode. På den anden side kan aftalen have været for stram, og der skal måske laves en ny aftale.
Lyt til de unge og deres mening og holdning. Så er det også nemmere at lave aftaler, for så ved man, hvad der rør sig.

Overvej grundigt om der skal gives en belønning for at overholde en aftalt. Er der lavet en aftal om knallertkørekort eller rejser, for at overholde relger om alkohol eller rygning, kan man risiker at den unge ikke ønsker at fortælle sandheden. Hvis de kommer til at lave en fejl, kan de ikke betror sig eller spørger mor eller far om hjælp, uden de vil følge en negativ konsekvens.

Tidspunkter

  • De unge bør ikke tage hjemmefra, før der er aftalt et hjemkomsttidspunkt.

Henteordninger

  • Det er altid en god ide at aftale forældrene imellem, hvem der henter og bringer. Dermed får man også aftalt/koordineret et hjemkomsttidspunkt.
  • Dem, man har med ud, skal man også have med hjem!

Hvem er dit barn sammen med?

  • Når de unge går ud, så aftal hvem de går sammen med.
    Det er en sikkerhed for begge parter: De voksne ved, hvem de unge går med, og hvilke aftaler der er lavet. De unge ved, hvem de skal støtte sig til, hvis et eller andet uforudset sker.
  • Når de unge for nye venner, så aftal hvornår I må møde dem. (hvis den unge ikke synes det er en god ide, så vær ekstra opmærksom på hvad grunde er til I/du ikke må møde de nye venner)

Alkohol

se under Gode Råd til forældre om alkohol.

Konfirmationen

I forbindelsen med konfirmationen har det været en tradition, at konfirmander fra Lyngby og det øvrige storkøbenhavnske område, tager på Dyrehavsbakken, Kongenshave eller Tivoli for at hygge sig med kammerater og venner i forbindelse med afholdelse af Blå Mandage.

I den forbindelse har SSP-Lyngby udarbejdet en pjece GODE RÅD til elever og forældre BLÅ MANDAG, som navnet siger, indeholder pjecen gode råd til forældre og konfirmanderne i forbindelse med blå mandag.

Web: ActOn-CPHLog ind